SYSTEM TESTÓW ON-LINE (DO OCENIANIA)

Wersja bez logowania zadaje 6 pytań i sprawdza poprawność odpowiedzi.
Pytania są wybierane losowo i mają różny poziom trudności.
Wynik nie jest zapamiętywany przez system.
Ta wersja serwisu nadaje się najlepiej do szybkiego sprawdzenia wiedzy.

Osób korzystających aktualnie z systemu testów on-line: 3wersja z logowaniem

generuje
token